О нама > Наставници и сарадници
др Дејан МИКЕРЕВИЋ, ванредни професор

Кабинет: Приземље, 024
Телефон: +387 51 430 047
Е-пошта: dejan.mikerevic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/dejanmikerevic
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Анализа хартија од вриједности
Глобализација и финансијски менаџмент
Улагање у хартије од вриједности
Функција:
Консултације: Уторак 10.00-11.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија: Понедјељак 16.30
Ужа научна облaст: Пословне финансије