О нама > Наставници и сарадници
др Никола ВУКМИРОВИЋ, редовни професор

Кабинет: I спрат, 106
Телефон: +387 51 430 022
Е-пошта: nikola.vukmirovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/nikolavukmirovic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Анализа пословања у малим и средњим предузећима
Глобализација и предузетништво
Предузетничка економија
Специјална рачуноводства
Специјална рачуноводства
Управљање предузетничким пројектима
Функција:
Консултације: Уторак 17.00-19.00 и четвртак 8.00-10.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Предузетничка економија