О нама > Наставници и сарадници
др Васиљ ЖАРКОВИЋ, ванредни професор

Кабинет: IV спрат, 407
Телефон: +387 51 430 055
Е-пошта: vasilj.zarkovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/vasiljzarkovic
Катедра: Катедра за међународне економске односе
Предмети: Глобализација и транзициони процеси
Глобализација и финансијски менаџмент
Међународне финансије
Међународно финансирање
Функција:
Консултације: Уторак 17.00-18.00 и петак 12.00-14.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Пословне финансије, Међународна економија