О нама > Наставници и сарадници
др Горан РАДИВОЈАЦ, ванредни професор

Кабинет: Приземље, 025
Телефон: +387 51 430 033
Е-пошта: goran.radivojac@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/goranradivojac
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Евалуација инвестиционих пројеката
Интерни обрачун
Процјена вриједности предузећа
Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава
Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава
Специјална рачуноводства
Финансијска тржишта
Финансијска тржишта
Функција:
Консултације: Уторак 16.00-18.00 и сриједа 10.00-12.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Рачуноводство и ревизија