О нама > Наставници и сарадници
др Младен ИВАНИЋ, ванредни професор

Кабинет: I спрат, 104
Телефон: +387 51 430 023
Е-пошта: mladen.ivanic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/mladenivanic
Катедра: Катедра за економску теорију, анализу и политику
Предмети: Економија јавног сектора
Основи економије
Функција:
Консултације:
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Теоријска економија