О нама > Наставници и сарадници
др Горан ПОПОВИЋ, редовни професор

Кабинет: Приземље, 011
Телефон: +387 51 430 014
Е-пошта: goran.popovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/goranpopovic
Катедра: Катедра за међународне економске односе
Предмети: Анализа пензијског и здравственог осигурања
Економика Европске уније
Интеграција и регионализација свјетске привреде
Макроекономија отворене привреде
Функција: Продекан за научно-истраживачки рад
Консултације: Уторком и четвртком 10.00-12.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Међународна економија