О нама > Наставници и сарадници
др Јово АТЕЉЕВИЋ, редовни професор

Кабинет: Приземље 006
Телефон: +387 51 430 031
Е-пошта: jovo.ateljevic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/jovoateljevic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Квалитет и конкурентност
Стрaтeгиjскo одлучивaњe
Стратегијски менаџмент
Функција:
Консултације: Понедељком и петком 10.30-12.30
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Менаџмент