О нама > Наставници и сарадници
др Гордана ИЛИЋ, редовни професор

Кабинет: II спрат, 210
Телефон: +387 51 430 058
Е-пошта: gordana.ilic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/gordanailic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Менаџерске вјештине
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент непрофитиних организација
Стратешки менаџмент људских ресурса
Функција:
Консултације: Уторком 10.00-12.00 и четвртком 15.00-17.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Менаџмент