О нама > Наставници и сарадници
др Драган МИКЕРЕВИЋ, редовни професор

Кабинет: II спрат, 205
Телефон: +387 51 430 016
Е-пошта: dragan.mikerevic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/draganmikerevic
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Евалуација инвестиционих пројеката
Корпоративне финансије
Процјена вриједности предузећа
Стратешки финансијски менаџмент
Стратешки финансијски менаџмент
Управљање пројектима у јавном сектору
Финансијски менаџмент
Финансирање јавног сектора
Функција: Продекан за НИР
Консултације: Уторком 12.30-13.30 и 17.00-18.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Пословне финансије