О нама > Руководилац алумни центра
Руководилац алумни центра

Алумни центром руководи руководилац центра, којег именује Наставно-научно вијећe Факултета из реда наставника или сарадника Економског факултета на приједлог декана Факултета, на период од четири године.

Руководилац Алумни центра је проф. др Миленко Крајишник.

Руководилац Алумни центра има задатак да прати и кординира рад Алумни центра, превасходно на развоју базе података дипломираних студената, магистара и доктора наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.