О нама > О нама
О нама

Алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је основан Одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, број: 03/04-3.767-4/15 од 13.03.2015. године, као подорганизациона јединица Економског факултета.

У Алумни центар се могу учланити сви који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Сврха оснивања Алумни центра дипломираних студената, магистара и доктора економских наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је да се путем сарадње остварује континуирана веза са дипломираним студентима, институцијама  и привредом, а у интересу развоја Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, побољшања квалитета наставно-научног процеса, унапређења размјене искустава између привреде и научне заједнице, афирмације научних радника и истраживача, реализације пројеката који су друштвено корисни и стимулишу запошљавање, привредног раста, побољшања привредног амбијента и др.

Назив подорганизационе јединице Економског факултета је:
Алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Назив  на енглеском језику гласи:
Alumni Centre of the Faculty of Economics, University of Banja Luka.

Сједиште Алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, улица Мајке Југовића 4.

Алумни центар има знак (лого). Одлуку о изгледу лога доноси Наставно-научно вијеће Економског факултетан Универзитета у Бањој Луци.