О нама > О нама
О нама

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је високошколска институција чија је основна дјелатност научно-наставни и научно-истраживачки рад. Економски факултет у Бањој Луци основан је рјешењем Скупштине општине Бања Лука бр. 01-012/75 од 06.02.1975. године. Факултет се развио из Одјељења Економског факултета у Сарајеву, које је почело са радом 01.11.1974. године. Данас, након усвајања Закона о високом образовању Републике Српске, Факултет посједује све неопходне дозволе за рад и у потпуности испуњавања све неопходне услове прописане Законом (Рјешење о утврђивању услова за почетак рада високошколске установе, број Рјешења 07.1 - 4462/07, од 02.07.2007, Рјешење о упису у судски регистар, број Рјешења 1-587-00, од 13.09.2007. и Дозволу за рад, број Дозволе 07.23/602-3900/09, од 22.06.2009. године).


Ekonomski fakultet BL 29.JPG

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци