Научни и стручни рад >

Центар за предузетништво, иновације и ревитализацију предузећа (ЦИРП)

Центар за предузетништво, иновације и ревитализацију предузећа (ЦИРП)Економски факултет Универзитета у Бањој Луци

Мајке Југовића 4

Кабинет: 106, I спарт

Руководилац: Проф. др Никола Вукмировић

Е-пошта: cirp@efbl.org

Тел.: 051/430-022

 

О Центру

Улога Центарa за предузетништво, иновације и ревитализацију предузећа ( ЦИРП ) je да креира, покреће и подржава иновативне предузетничке пројекте у оквиру наставних и истраживачких активности које се одвијају на Економском факултету у Бањој Луци.

Центар своју улогу остварује на начин да:

  1. организује стицање посебних знања и креативних вјештина за рад на пројектима  развоја предузетништва и иновативности за студенте и запослене на факултету;
  2. промовише значај развоја предузетничког духа, предузетничке културе, креирање новог предузетничког амбијента и подиже ниво друштвене свијести о њиховом значају у пословању и образовању;
  3. врши истраживања актуелних свјетских трендова у примјени иновација и развоју предузетништва те подстиче размјену знања и искуства у вези са развојем предузетништва у академским и привредним круговима;
  4. непосредно организује израду научних и стручних пројеката везаних за: увођење иновација и интерног предузетништва у предузећа и установе; за студије и елаборате ревитализације предузећа и унапређења предузетничког амбијента; изградњу посебне предузетничке инфраструктуре; израду програма мјера и активнти развоја омлдинског предузетништва и самозапошљавања младих и друго.

 

Циљеви

  1. Развој постојећих и увођења нових облика стицања  знања и предузетничких вјештина који ће промовисати факултет и студијски програм из предузетништва.
  2. Унапређење практичне наставе за студенте кроз сарадњу Центра са предузећима и установама
  3. Покретање нових облика сарадње са најбољим домаћим и страним предузећима у области .предузетничког интелиџенса (консалтинг, истраживања, пројекти, увођење интерног предузетништва по ИГПТ систему и покретање нових послова по ИСС систему).
  4. Креирање и примјена нових модела предузетничке ревитализације предузећа, установа, служби јавног сектора и других организација.

 

Активности

1. Развој ЗВК

Основна дјелатност Центра ће бити практичан рад на унапређењу знања, вјештина и креативности (ЗВК) везаних за иновације, предузетништво и ревитализацију предузећа код студената и истраживача запослених на ЕФБЛ. У реализацији ових активности ЦИРП ће имати посебну сарадњу са  УПЦ, ИЦБЛ и  РАРС. Сви заинтересовани ће моћи да учествују на пројектима у складу са својим интересовањима, на добровољној бази поштујући основне принципе пројекта који су дефинисани мисијом и визијом конкретног пројекта.

 

2. Нуачно-истраживачки рад

Предузетнички интелиџенс развијен у оквиру истраживачких пројеката биће публикован у оквиру радова у научним и стручним часописима. Посебна пажња биће посвећана усавршавању постојећих метода пројектовања и анализе предузетничких подухвата и систематском прикупљању искустава из праксе.

3. Едукација

Све активности везане за развој предузетништва и научно-истраживачки рад у области увођења иновација у циљу ревитализације предузећа, биће усмјерене првенствено на едукацију. Студенти ће имати прилику да науче псотупке и вјештине покретања нових и ревитализације постојећих предузећа и установа што ће им бити значајна референца и приликом запошљавања, а оспособиће их и за самозапошљавање.

4. Стручно савјетовање

Центар ће свим организацијама заинтересованим за развој предузетништва, увођења иновација и ревитализацју, пружати стручне савјете везане за унапређење пословања.

5. Међународна сарадња

Транфер знања и добрих пракси развоја предузетништва из других земаља и развоја парнерства са сличним центрима за развој предузетништва и иновативности преко међународних научних конференција и научно-истраживачких активности.