Катедре > Рачуноводство и пословне финансије
Рачуноводство и пословне финансије

Руководилац катедре: др Драгана Башић, ванредни професор

 

Р. б.

Предмет

Година

С

Ужа научна област

Наставник

П

Сарадник

В

Семестар

ЕЦТС

1.

Финансијско рачуноводство

I

О

Рачуноводство и ревизија

др Душко Шњегота, ванр. проф.

4

Бобана Чегар, ма, в.асист.

4

2

8

мр Дражена Вујичић Радисављевић, в.асист.

2.

Управљачко рачуноводство

II

О

Рачуноводство и ревизија

др Предраг Гајић, доц.

4

Бобана Чегар, ма, в.асист.

3

3

8

3.

Финансијски менаџмент

II

О

Пословне финансије

др Драган Микеревић,  ред. проф.

4

др Жељана Јовичић, доц.

3

4

7

4.

Ревизија

III

О

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

4

Свјетлана Врањеш, ма, асист.

2

5

8

5.

Финансијска тржишта

IV

О

Пословне финансије

др Горан Радивојац, ванр. проф.

2

др Драган Миловановић, в. асист.

2

7

6

6.

Економика осигурања

IV

О

Актуарство

др Драгутин Шипка, ред. проф.

4

др Николина Бошњак,  доц.

2

7

8

7.

Стратешки финансијски
менаџмент

IV

О/И

Пословне финансије

др Драган Микеревић,  ред. проф.

2

др Жељана Јовичић, доц.

2

7

8

8.

Анализа хартија од вриједности

IV

О

Пословне финансије

др Дејан Микеревић, ванр. проф.

4

Одговорни наставник

3

7

8

9.

Теорија и политика биланса

IV

О

Рачуноводство и ревизија

др Јелена Пољашевић, доц.

4

мр Дражена Вујичић Радисављевић, в. асист.

3

7

8

10.

Банкарство

IV

О

Пословне финансије

др Драгана Башић, ванр. проф.

4

Одговорни наставник

2

8

7

11.

Специјална рачуноводства

IV

О

Рачуноводство и ревизија

др Никола Вукмировић, ред. проф.

4

Бобана Чегар, ма, в.асист.

3

8

7

12.

Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава

IV

О/И

Рачуноводство и ревизија

др Горан Радивојац, ванр. проф.

4

мр Дражена Вујичић Радисављевић, в. асист.

2

8

7

13.

Ревизија финансијских
извјештаја

IV

О/И

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

3

Свјетлана Врањеш, ма, асист.

2

8

7

14.

Тарифе у осигурању

IV

И

Актуарство

др Драгутин Шипка, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

8

6

15.

Базелски принципи

IV

И

Пословне финансије

др Драгана Башић, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

8

6

16.

Интерни надзор

IV

И

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

2

Свјетлана Врањеш, ма, асист.

2

8

6

17.

Корпоративне финансије

V

O

Пословне финансије

др Драган Микеревић,  ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9

7

18.

Напредна ревизија

V

О/И

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 (9 или 10)

7 (5)

19.

Финансирање јавног сектора

V

O

Економско планирање и развој

др Драган Микеревић,  ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

7

Пословне финансије

др Јелена Пољашевић, доц.

20.

Ревизија финансијских извјештаја у јавном сектору

V

O

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9

7

21.

Глобализација и финансијски менаџмент

V

O

Пословне финансије

др Васиљ Жарковић, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

6

др Дејан Микеревић, ванр. проф.

22.

Финансијско извјештавање у функцији менаџмента

V

O

Рачуноводство и ревизија

др Предраг Гајић, доц.

2

Одговорни наставник

2

10

5

23.

Консолидовани и специјални биланси

V

O

Рачуноводство и ревизија

др Душко Шњегота, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Јелена Пољашевић, доц.

24.

Ревизија учинка

V

O

Рачуноводство и ревизија

др Душко Шњегота, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

9

7

25.

Банкарски менаџмент

V

O

Пословне финансије

др Драгана Башић, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

10

5

26.

Менаџмент осигурања

V

O

Актуарство

др Драгутин Шипка, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

10

4

27.

Трезорско пословање и напредно финансијско извјештавање

V

O

Рачуноводство и ревизија

др Јелена Пољашевић, доц.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Предраг Гајић, доц.

28.

Интерна ревизија у јавном сектору

V

O

Рачуноводство и ревизија

др Душко Шњегота, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Новак Кондић, ред. проф.

29.

Анализа осигурања

V

O

Актуарство

др Драгутин Шипка, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9

7

30.

Квантитативне финансије

V

O

Опеерациона истраживања и Пословне финансије

др Жељко Рачић, доц.

 

Одговорни наставник

2

10

5

31.

Процјена вриједности предузећа

V

И

Пословне финансије

др Горан Радивојац, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Душко Шњегота, ванр. проф.

др Драган Микеревић,  ред. проф.

32.

Евалуација инвестиционих пројеката

V

И

Пословне финансије

др Драган Микеревић,  ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Горан Радивојац, ванр. проф.

33.

Улагање у хартије од вриједности

V

И

Пословне финансије

др Дејан  Микеревић,  ванр. проф.

2

Одговорни наставник

 

9 или 10

6

34.

Кодекс етике и међународна регулатива

V

И

Пословне финансије

др Новак Кондић, ред. проф.

2

Одговорни наставник

 

9 или 10

6

35.

Информационе технологије у рачуноводству и ревизији

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Весна Алексић, ред. проф.

2

Одговорни наставник

 

9 или 10

6

36.

Припрема и презентација посл. биланса у складу са МСФИ

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Душко Шњегота, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

 

9 или 10

6

37.

Процјена ризика

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Драгана Башић, ванр. проф.

38.

Специјална рачуноводства

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Никола Вукмировић,  ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Јелена Пољашевић, доц.

39.

Квантитативне финансије

V

И

Пословне финансије

др Жељко Рачић, доц.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

5

Операциона истраживања

40.

Управљање пројектима у јавном сектору

V

И

Менаџмент

др Драган Микеревић,  ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Саша Вученовић, доц.

41.

Ревизија јавно-приватног партнерства

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Душко Шњегота, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Новак Кондић, ред. проф.

42.

Управљање ризицима

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Новак Кондић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Драгана Башић, ванр. проф.

43.

Интерни обрачун

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Предраг Гајић, доц.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Горан Радивојац, ванр. проф.

44.

Међународно банкарство

V

И

Пословне финансије

др Драгана Башић, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

5

45.

Финансијска економија

V

И

Пословне финансије

др Драган Микеревић,  ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

5

46.

Рачуноводство осигуравајућих друштава

V

И

Рачуноводство и ревизија

др Предраг Гајић, доц.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Горан Радивојац, ванр. проф.