Катедре > Пословна економија, менаџмент и маркетинг
Пословна економија, менаџмент и маркетинг

Руководилац катедре: др Гордана Илић, редовни професор

 

Р. б.

Предмет

Година

С

Ужа научна област

Наставник

П

Сарадник

В

Семестар

ЕЦТС

1.

Економика предузећа

I

О

Теоријска економија

др Здравко Тодоровић, ред. проф.

4

Матеа Златковић, ма, в. асист.

2

1

8

2.

Менаџмент

I

О

Менаџмент

др Зоран Лукић, ванр. проф.

4

Драгана Дошеновић, ма, в. асист.

2

2

8

3.

Организација пословних система

II

О

Менаџмент

др Зоран Лукић, ванр. проф.

3

Драгана Дошеновић, ма, в. асист.

2

4

7

4.

Пословно право

I/II

О

Пословно (трговинско) право и право друштава (ПФ)

др Ненад Барош, доц.

3

Одговорни наставник

(1) 2

2/3

6

5.

Маркетинг

III

О

Маркетинг

др Перица Мацура, ред. проф.

4

Одговорни наставник

2

6

8

6.

Предузетничка економија

III

О

Предузетничка економија

др Никола Вукмировић, ред. проф.

4

др Драган Миловановић, в. асист.

2

6

8

7.

Менаџмент људских ресурса

III

О

Менаџмент

др Гордана Илић, ред. проф.

4

др Бранка Золак Пољашевић, доц.

2

5

8

8.

Менаџмент квалитета

IV

О

Менаџмент

др Игор Тодоровић, доц.

3

др Бранка Золак Пољашевић, доц.

2

7

8

9.

Управљање маркетингом

IV

О

Маркетинг

др Перица Мацура, ред. проф.

3

Одговорни наставник

2

7

8

10.

Стратегијски менаџмент

IV

О

Менаџмент

др Јово Атељевић, ред. проф.

4

Драгана Дошеновић, ма, в. асист.

2

7

8

12.

Економика и управљање МСП

IV

О

Теоријска економија и Предузетничка економија

др Саша Петковић, ванр. проф.

4

Матеа Златковић, ма, в. асист.

2

8

7

13.

Међународни маркетинг

IV/V

О

Маркетинг

др Перица Мацура, ред. проф.

4(2)

Одговорни наставник

2

8 и 9

7 (5)

14.

Истраживање тржишта

IV

О

Маркетинг

др Перица Мацура, ред. проф.

4

Одговорни наставник

2

8

7

15.

Менаџмент инвестиција

IV

И

Менаџмент

др Саша Вученовић, доц.

2

Одговорни наставник

2

8

6

16.

Управљање предузетничким пројектима

V

О

Предузетничка економија

др Никола Вукмировић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Саша Петковић, ванр. проф.

17.

Транснационалне компаније и корпоративно управљање

V

О

Менаџмент

др Здравко Тодоровић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

7

др Јово Атељевић, ред. проф.

18.

Предузетнички маркетинг

V

O

Maркетинг

др Перица Мацура, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9

7

19.

Стратегијско одлучивање

V

О

Менаџмент

др Здравко Тодоровић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

7

др Јово Атељевић, ред. проф.

20.

Глобализација и предузетништво

V

О

Предузетничка економија

др Никола Вукмировић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Саша Петковић, ванр. проф.

21.

Глобални маркетинг

V

О

Маркетинг

др Перица Мацура, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

6

др Никола Глуховић, доц.

22.

Менаџерске вјештине

V

О

Менаџмент

др Гордана Илић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

4

др Зоран Лукић, ванр. проф.

23.

Корпоративно управљање

V

О/И

Менаџмент

др Јово Атељевић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Игор Тодоровић, доц.

24.

Квалитет и конкурентност

V

И

Менаџмент

др Здравко Тодоровић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

6

др Јово Атељевић, ред. проф.

25.

Анализа пословања у малим и средњим предузећима

V

И

Теоријска економија и Предузетничка економија

др Никола Вукмировић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

6

др Саша Петковић, ванр. проф.

26.

Менаџмент непрофитних организација

V

И

Менаџмент

др Гордана Илић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

6

др Зоран Лукић, ванр. проф.

27.

Пословна култура и етика

V

И

Социологија културе, Менаџмент

др Драгана Вилић, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

6

28.

Специјална предузетништва

V

И

Предузетничка економија

др Никола Вукмировић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Саша Петковић, ванр. проф.

29.

Управљање пројектима у јавном сектору

V

И

Менаџмент

др Саша Вученовић, доц.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Драган Микеревић, ред. проф.

30.

Финансирање иновативног бизниса

V

И

Предузетничка економија

др Саша Петковић, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Никола Вукмировић, ред. проф.

31.

Пословна предвиђања

V

И

Менаџмент

др Зоран Лукић, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Саша Вученовић, доц.

32.

Стратешки менаџмент људских ресурса

V

И

Менаџмент

др Гордана Илић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Здравко Тодоровић, ред. проф.

33.

Управљање међународним пројектима

V

И

Менаџмент

др Саша Петковић, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Саша Вученовић, доц.