Катедре > Међународни економски односи
Међународни економски односи

 


Руководилац катедре: др Гордана Ченић Јотановић, редовни професор

 

Р. б.

Предмет

Година

С

Ужа научна област

Наставник

П

Сарадник

В

Семестар

ЕЦТС

1

Међународни економски односи

II

О

Међународна економија

др Гордана Ченић Јотановић, ред. проф.

4

др Јелена Тривић, доц.

2

4

8 (7)

др Јелена Тривић, доц.

др Драган Глигорић, доц.

др Драган Глигорић, доц.

2

Економика Европске уније

IV

О

Међународна економија

др Горан Поповић, ред. проф.

4

др Тајана Сердар Раковић, в. асист.

2

7

8

3

Међународно финансирање

IV

О

Међународна економија

др Васиљ Жарковић, ванр. проф.

4

др Драган Глигорић, доц.

2

7

8

4

Међународно пословно право

IV

О

Међународно пословно право (ПФ)

др Витомир Поповић, ред. проф.

4

Одговорни наставник

2

8

6

5

Спољнотрговинско пословање

IV

О

Међународна економија

др Миленко Крајишник, ванр. проф.

4

др Синиша Куртеш, доц.

2

7

8

6

Свјетска тржишта

IV

И

Међународна економија

др Синиша Куртеш, доц.

2

Одговорни наставник

2

7

6

7

Теорија и политика међународне трговине

V

О

Међународна економија

др Гордана Ченић Јотановић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

7

др Миленко Крајишник, ванр. проф.

др Синиша Куртеш, доц.

8

Глобализација и транзициони процеси

V

О

Међународна економија

др Васиљ Жарковић, ванр. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

7

др Славиша Ковачевић, ванр. проф.

др Стево Пуцар, доц.

9

Интеграција и регионализација свјетске привреде

V

О

Међународна економија

др Горан Поповић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Миленко Крајишник, ванр. проф.

др Јелена Тривић, доц.

10

Међународне финансијe

V

И

Међународна економија

др Васиљ Жарковић, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

6

11

Право Европске уније

V

И

Међународно пословно право (ПФ)

др Витомир Поповић, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

6

12

Међународни монетарни систем

V

И

Монетарна економија

др Никола Шпирић, ред.проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

5