Катедре > Квантитативна анализа и информатика
Квантитативна анализа и информатика

Руководилац катедре: др Весна Алексић, редовни професор

 

Р. б.

Предмет

Година

С

Ужа научна област

Наставник

П

Сарадник

В

Семестар

ЕЦТС

1

Математика за економисте

I

О

Математичка анализа и примјене (ПМФ)

др Милован Винчић, ванр. проф.

4

мр Војислав Тимарац, в.асист.

4

1

8

2

Пословна информатика

I

О

Пословна информатика

др Весна Алексић, ред. проф.

3

Љубиша Мићић, ма, в.асист.

2

1

6

3

Статистика

I

О

Статистичка анализа

др Јасмин Комић, ред. проф.

4

Дарко Милуновић, ма, в.асист.

3

2

8

4

Финансијска и актуарска математика

II

О

Актуарство

др Весна Пророк, доц.

4

др Николина Бошњак, доц.

3

3

8

5

Финансијска  математика

II

О

Актуарство

др Весна Пророк, доц.

4

др Николина Бошњак, доц.

2

4

7

6

Економско математички модели и методе 

III

О

Операциона истраживања

др Станко Станић, ред. проф.

4

др Жељко Рачић, доц.

4

6

8

7

Рачуноводствени информациони системи

IV

O

Пословна информатика

др Весна Алексић, ред. проф.

3

Љубиша Мићић, ма, в.асист.

3

8

5

8

Управљачки информациони системи

IV

О

Пословна информатика

др Весна Алексић, ред. проф.

4

Љубиша Мићић, ма, в.асист.

2

8

5

9

Електронско пословање

IV

О

Пословна информатика

др Весна Алексић, ред. проф.

3

Љубиша Мићић, ма, в.асист.

3

8

5

10

Пројектовање информационих система

IV

И

Пословна информатика

др Весна Алексић, ред. проф.

2

Љубиша Мићић, ма, в.асист.

2

7 или 8

6

11

Економска статистика

IV/V

И

Статистичка анализа

др Јасмин Комић, ред. проф.

4

Дарко Милуновић, ма, в.асист.

2

8

6

12

Финансијска економија

V

O

Актуарство

др Станко Станић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

7

др Жељко Рачић, доц.

13

Актуарска математика

V

O

Актуарство

др Миливоје Крчмар, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9

7

14

Напредна економетрија

V

O

Операциона истраживања

др Станко Станић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

10

5

др Јасмин Комић, ред. проф.

др Жељко Рачић, доц.