Катедре > Економска теорија, анализа и политика
Економска теорија, анализа и политика

Руководилац катедре: др Славиша Ковачевић, ванр. проф.

 

Р. б.

Предмет

Година

С

Ужа научна област

Наставник

П

Сарадник

В

Семестар

ЕЦТС

1.

Основи економије

I

О

Теоријска економија

др Младен Иванић, ванр. проф.

4

мр Зоран Боровић, в.асист.

2

1

8

2.

Социологија

I

О

Теоријска социологија (ФФ)

др Драгана Вилић, ванр. проф.

3

Одговорни наставник

1

2

6

3.

Макроекономија

II

O

Teoријска економија

др Срђан Амиџић, доц.

4

Одговорни наставници

3

4

8

др Стево Пуцар, доц.

4.

Микроекономија

II

О

Теоријска економија

др Рајко Томаш, ред. проф.

4

мр Далибор Томаш, в.асист.

3

3

8

5.

Монетарне и јавне финансије

II/III

О

Монетарна економија и Фискална економија

др Никола Шпирић, ред. проф.

4

др Бранка Топић-Павковић, доцент

2

5

8

мр Далибор Томаш, в.асист.

6.

Савремени економски системи

IV

О

Економска анализа

др Славиша Ковачевићванр. проф.

4

Одговорни наставник

2

8

6

7.

Економија јавног сектора

IV

И

Економско планирање и развој

др Рајко Томаш, ред. проф.

2

мр Зоран Боровић, в. асист.

2

8

6

8.

Економика и развој националне привреде

IV

И

Економско планирање и развој

др Миленко Крајишник, ванр. проф.

2

др Стево Пуцар, доц.

2

7

6

9.

Економске доктрине

IV

И

Економска анализа

др Славиша Ковачевић, ванр. проф.

2

Одговорни наставник

2

8

6

10.

Макроекономија отворене привреде

V

О

Теоријска економија

др Рајко Томаш, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9

6

др Горан Поповић, ред. проф.

др Срђан Амиџић, доц.

11.

Фискалне и монетарне финансије

V

И

Монетарна економија и Фискална економија

др Никола Шпирић,  ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

6

12.

Међународни монетарни систем

V

И

Монетарна економија

др Никола Шпирић, ред. проф.

2

Одговорни наставник

2

9 или 10

5

13.

Економика јавног сектора

V

И

Економско планирање и развој

др Здравко Тодоровић, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Миленко Крајишник, ванр. проф.

14.

Анализа пензијског и здравственог осигурања

V

И

Економска анализа

др Рајко Томаш, ред. проф.

2

Одговорни наставници

2

9 или 10

5

др Горан Поповић, ред. проф.